Træ og fugtighed

Når man, som vi gør, arbejder med træprodukter, er fugtigheden i træet en meget væsentlig faktor. Det gælder i produktionen hos os, men det gælder også når de færdige produkter sidenhen opbevares og anvendes. Læs herunder vores lille guide.

Vores kvalitetskrav til fugtighed

Vi holder nøje øje med det træ vi arbejder med i vores listeproduktion. Vores kvalitetskrav er, at de lister vi leverer fra vores lager maksimalt må have 10-12 % fugtighed, men typisk er træets fugtighed kun 8-10 %.

Men træ "arbejder". Det skyldes, at træ altid vil tilpasse sig den fugtighed der er i omgivelserne. Så hvis luftfugtigheden er højere end den fugtighed listerne har, vil træet begynde at udvide sig. Derfor er det vigtigt at tænke på den luftfugtighed listerne udsættes for.

 Hvordan skal lister opbevares

  • Indendørs uden for høj luftfugtighed og med en rimelig stabil temperatur
  • Aldrig udendørs igennem længere tid, heller ikke selvom de er dækket af plast

 

Forhold under byggeri

  • Listerne bør opbevares i det rum de skal anvendes i en periode for at akklimatisere, dvs. tilpasse sig den luftfugtighed der er i det pågældende rum. Afhængigt af hvor stor forskel der er på rummets og listernes luftfugtighed skal de akklimatisere i ca. 7 dage. Vær fx opmærksom på, om de flyttes fra et koldt til et varmt rum.
  • Vær opmærksom på at ekstreme temperaturer også påvirker luftfugtigheden.
  • Hvis luftfugtigheden i byggeprocessen er meget anderledes end i det færdige byggeri skal der anvendes fx affugter eller varmekanon under byggeriet, således at luftforholdene nogenlunde svarer til i det færdige byggeri.

 

decor