Værdier

Miljø

Hos Hornbaek prioriterer vi kvalitet meget højt. Som kvalitetsudbyder føler vi os forpligtet til at tage vare på miljøet. Vi er derfor FSC® og PEFC-certificerede.

Vi tager afstand fra anvendelsen af kontroversielle kilder (træ). Vi gør derfor vores bedste for at undgå indkøb af

• Illegalt fældet træ;
• Træ fra skove hvor skovdriften overtræder civile og traditionelle folks rettigheder;
• Træ fra skove hvor høje naturværdier trues af skovdriften;
• Træ fra områder, hvor skov konverteres til ikke-skov eller plantagedrift
• Træ fra skove, hvor der er genetisk modificerede træer

 

  

Logo

  PEFC_sort 

    

Se vores FSC og PEFC-certifikater her: 

FSC - certifikat       PEFC - certifikat 
PDF PDF

 

Hornbaek Baltic:

FSC - certifikat

PDF 

Sundhed

Vi har altid haft fokus på ikke at anvende stærk kemi. Derfor maler vi også vores lister med vandbaseret maling. Det er både godt for dem der arbejder i produktionen, men det er også godt når listerne bliver installeret i boligen.

Men vi vil gerne være helt sikre på hvilken effekt listerne har på indeklimaet. Derfor har vi fået vores lister igennem en omfattende test der måler på, om der afgives nogle stoffer fra listerne, når de er monteret.

Som forventet så viste testen, at der ikke afgives farlige stoffer til luften, samt at der heller ikke er lugtproblemer fra vores lister. Derfor har vi modtaget Indeklimamærket.

Se mere om det her:

DIM logo

Grundlæggende værdier

Vi ønsker at "opføre" os ordentligt i forhold til vores omgivelser og tage et ansvar. Ordnede forhold for både medarbejdere og plante- og dyreliv er derfor faktorer, som ligger Hornbaek gruppen meget på sinde.

Vi ønsker at behandle det enkelte menneske med respekt - uanset om det er en medarbejder, en leverandør eller en kunde.  Derfor har vi også valgt aktivt at støtte Folkekirkens Nødhjælp.

Folkekirkens Nødhjælp

Sammen med vores ejere, JPS Clemens A/S, har vi indgået et partnerskab med Folkekirkens Nødhjælp i deres konkrete nødhjælpsprojekt i Laos.

Folkekirkens Nødhjælp  FKN1   FKN2   

 

Laos er dybt plaget af krigsrester fra det, der er kendt som 'den hemmelige krig'. Under krigen i nabolandet Vietnam kastede amerikanske bombefly nemlig også millioner af ton bomber over Laos fra 1966 til 1975.  Mange bomber eksploderede ikke, som de skulle. Både store bomber på op til 250 kilo og mindre granater lå efter krigen spredt i hele landet stadig gemmende på deres sprængfarlige indhold. Og mange ligger der endnu. Det største problem er klyngebomber, som det anslås, der stadig gemmer sig op mod 80 millioner af her i et af verdens fattigste lande. Læs mere her.

 

Østjyllands Museum 

I vores nærmiljø støtter vi Østjyllands Museum. De modtager nogle af de rester af træ vi ikke kan anvende og det finder de anvendelse for, når de har åbne værksteder for børn der får lov til at lave gammeldags legetøj.

 

Østjyllands_Museum  Ringspil 
  Ringspil lavet af Hornbaek lister

decor