EPD Miljøvaredeklaration

Vi har hos Hornbaek udarbejdet en EPD for vores trælister - både ubehandlet og malet. 

Med afsæt i en LCA (livcyklusanalyse) kan vi dokumentere en række miljømæssige egenskaber for vores trælister. 

EPD (Enviromental Product Declaration) - eller miljøvaredeklaration som det hedder på dansk - er en standardiseret metode, der giver et validt sammenligningsgrundlag og dokumenter en række miljøpåvirkningskategorier som eksempelvis global opvarmning, ozonlagsnedbtydning og udpining af ressourcer. 

Hornbaeks EPD er udarbejdet efter den nyeste standard EN15804+A2. 

 

Miljø og bæredygtighedHENT PDF - EPD