Indeklimamærket

Et sundt indeklima er meget vigtigt for, hvordan vi har det. Hvis indeklimaet er dårligt kan man få allergiske reaktioner, hovedpine, kvalme og andre gener.

Der er mange ting, der spiller ind på et godt indeklima. Det handler bl.a. om gode udluftningsvaner, men det handler i høj grad også om de materialer, der er brugt i byggeriet, og de ting der i øvrigt er i boligen.

Vi er derfor glade for og stolte over, at vores lister er testet og godkendt med Indeklimamærket. Det giver sikkerhed for, at der ingen problemer er med afgasning af sundhedsskadelige kemiske stoffer.

Indeklimamærket stiller krav til produktet. Der er en øvre grænse for hvor stor afgasningen må være, ligesom der er krav til hvilke stoffer, der må afgasse. For eksempel må der ikke afgives kræftfremkaldende stoffer fra produkterne. Derudover stilles der krav til lugtindtrykket fra produktet.

Indeklimamærket stiller, i modsætning til andre miljømærker, krav til produktet i dets brugsfase. For en ting er nemlig indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer der frigives til luften.

Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften. Indeklimamærkede materialer er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor en god indeluftkvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed.

Indeklimamærket er fælles for Norge og Danmark og er anerkendt verden over. Vi er meget glade for med indeklimamærket at kunne bidrage til et sundt indeklima i boligen.

Læs mere om Indeklimamærket her

Se vores certifikat her