Hakon modtager Den Kongelige Belønningsmedalje

Hakon Kristensen blev ansat i Hornbaek 11. april 1976 og har dermed været ansat i virksomheden i mere end 45 år. Fuldt fortjent kunne Hakon modtage Dronnings Margrethes Belønningsmedalje, som uddeles til medarbejdere, der har arbejdet uafbrudt i mindst 40 år i samme private virksomhed, og som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats. Medaljen kan først uddeles i forbindelse med medarbejderens fratrædelse, som også Hakon gør det per 1. september i år.

Hakon Kristensen har været ansat først som maskinsnedker, og siden 1997 har han været ansat som driftsleder med ansvaret for i dag 30 medarbejdere i listeproduktionen.

 

I indstillingen til belønningsmedaljen lyder det bl.a., at Hakon gennem alle årene har været en dygtig og loyal medarbejder. Som driftsleder har han gennem kvalitetssikring ved alle maskinerne sørget for, at der blev leveret et ensartet kvalitetsprodukt af listeprofiler både hvad angår størrelse og udførelse.

Hakon har også været det koordinerende bindeled mellem produktion og administration, og har altid haft kunden i fokus. Ikke mindst er han gået ind til specialopgaver for kunder altid for at udføre dem til perfektion ud fra kundens ønsker. For ham gælder nemlig, at ”kunden er den vigtigste samarbejdspartner vi har, for uden kunder intet arbejde”.

Hakon Kristensen har udført sit arbejde med høj arbejdsmoral og -indsats, som var det hans egen virksomhed.

I sin tale til Hakon i forbindelse med overrækkelse siger bestyrelsesformand Søren Chr. Madsen: ”Hakon, du har været her et langt liv. Jeg tror at du kender næsten alle vores maskiner både forfra og bagfra. Du har været en af dem der har kæmpet, da vi havde brug for det. Lige nu har vi ”medvind på cykelstien”, men sådan har det ikke altid været. Men du har været med os hele vejen og det skal du have en stor tak for. Vi vil altid huske dig for din store indsats”.

 

 

 

Direktør Brian Jepsen overrækker medaljen til Hakon med ordene ”Du får denne erkendtlighed fra Dronningen som tak for en kæmpe indsats på arbejdsmarkedet. Rygterne vil vide, at hun personligt har rørt ved den også. Det ved jeg nu ikke om passer, men under alle omstændigheder skal du have en stor tak herfra også”.

Som afslutning på en festlig fejring af Hakon Kristensen fik vi besøg af en populær vogn – nemlig pølsevognen.

 

 

 

Det var en glad og rørt Hakon der kunne modtage sin medalje ” Jeg vil gerne sige tusind tak for det her, og fordi at I har indstillet mig til belønningsmedaljen. Min kone har nogle gange sagt, at jeg har været mere gift med firmaet end med hende, og vi har trods alt været gift i 39 år. Jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen, for I har været en del af ”ægteskabet” med Hornbaek”.

Nu er næste stop audiens hos Dronningen, og inden så længe venter en velfortjent, og forhåbentlig lang og god pensionisttilværelse sammen med fruen, Gitte Kristensen.